Usuń spam, pocztę promocyjną, wiadomości wirusowe. Zachowaj swoją skrzynkę odbiorczą w czystości i bezpieczeństwie. Tymczasowa usługa poczty zapewnia tymczasowe, bezpieczne, anonimowe, bezpłatne, jednorazowe adresy e-mail.