Loại bỏ thư rác, thư quảng cáo, thư có vi rút. Giữ cho hộp thư của bạn sạch sẽ và an toàn. Dịch vụ mail tạm thời cung cấp địa chỉ email tạm thời, an toàn, mang tính ẩn danh, miễn phí, email dùng một lần.